نتایج مرتبط با جستجوی شما :

خرید و فروش ماشین آلات صنعتی نو و دست دوم ماشین سازی سعید در تهران

خرید و فروش ماشین آلات صنعتی نو و دست دوم ماشین سازی سعید در تهران خانه تماس گالری قیمت رویداد بازخورد آدرس خانه تماس گالری قیمت رویداد بازخورد آدرس خرید و فروش ماشین آلات صنعتی نو و دست دوم ماشین سازی سعید در تهران تهران ، شهرک صنعتی چهاردانگه ، خیابان هشتم، آلومینیوم کاران، پلاک ۲۰ شماره های تماس ✨ماشین سازی سعید سازنده انواع دورکن در ابعاد مختلف دورکن ۳۸۰ریل واگنی ، دورکن ۳متر ریل واگنی، دورکن ۲۲۰ریل واگنی و اره میزی ۱۲۰ با مدل های جدید برق تک فاز و سه فاز دارای قابلیت زاویه ۴۵ و ۹۰ درجه و قابلیت وصل مکنده سازنده مکنده های دوقلو با برق تکفاز و سه فاز با دینام ۴اسب و ۵اسب توی سه فاز ساخت انواع کرنرزن،پانتوگراف کپی تراش با شماره های زیر تماس حاصل بفرمایید ۰۹۱۲۱۵۰۲۳۳۶ ۰۹۱۹۱۵۰۲۳۳۶ ۰۹۰۲۱۵۰۲۳۳۶ انواع ماشین آلات بازدید مشتری از دورکن سعید کارخانه سعید تولید کننده انواع دورکن،کرنر زن،کپی تراش پانتو گراف ،مکنده،قطع کن فروش انواع دورکن های سعید در ابعاد مختلف ۱ ۲۰ریل واگنی ۲ ۲۰ ریل واگنی ۳متر ریل واگنی ۳ ۸۰ریل واگنی دارای قابلیت زاویه۹۰و ۴۵ تکفاز و سه فاز فروش کرنرزن و کپی تراش ومکنده با گارانتی ضمانت حق تست توضیح مکنده سعید نمونه کار دستگاه پانتوگراف سعید روی چوب رضایت مشتری طرح تعویض دستگاه های مدل قدیم با جدید نمایی از کارخانه سعید فروش انواع دورکن،کرنرزن،کپی تراش و مکنده نحوه چسباندن متر روی دستگاه دورکن کارخانه سعید تولید کننده انواع دورکن، پانتوگراف، کرنرزن، مکنده قطعات دستگاه های دورکن سعید موجود میباشد نحوه کارکرد پانتوگراف نحوه کارکرد دستگاه پانتوگراف تغییرات دورکن جدید و قدیم نحوه عملکرد میز اره دورکن فروش انواع دورکن های ریل واگنی در ابعاد مختلف پایه زنی ثم آهویی پانتوگراف سه کله و چهارکله دستی و بادی پانتوگراف و پایه زنی سعید یک سال گارانتی نصب راه اندازی و خدمات دروکن ریل واگنی سعید دورکن ۱ ۲۰ برند سعید برق تکفاز و سه فاز قابلیت زاویه ۴۵ درجه و۹۰ درجه پشت اره ۱۲۵ قابلیت تیغه بالا و پایین دستی جای مکنده کرنر زن سعید دورکن سعید ماشین سازی سعید اولین تولید کنننده دورکن در ایران در ابعاد مختلف دورکن سعید ۳ ۸۰ ریل واگنی تک تیغ و۲ تیغ دورکن سعید ۳ متر و ۲ ۲۰ دارای زاویه ۴۵ درجه و ۹۰ درجه برق تکفاز وسه فاز همراه با گارانتی وخدمات زاویه سنج دیجیتال کارخانه سعید تولید کننده انواع دورکن ، پانتوگراف،کرنرزن،مکنده کارخانه سعید تولید کننده انواع دورکن ، پانتوگراف،کرنرزن،مکنده کارخانه سعید تولید کننده انواع دورکن ، پانتوگراف،کرنرزن،مکنده کارخانه سعید تولید کننده انواع دورکن ، پانتوگراف،کرنرزن،مکنده کارخانه سعید تولید کننده انواع دورکن ، پانتوگراف،کرنرزن،مکنده کارخانه سعید تولید کننده انواع دورکن ، پانتوگراف،کرنرزن،مکنده کارخانه سعید تولید کننده انواع دورکن ، پانتوگراف،کرنرزن،مکنده کارخانه سعید تولید کننده انواع دورکن ، پانتوگراف،کرنرزن،مکنده کارخانه سعید تولید کننده انواع دورکن ، پانتوگراف،کرنرزن،مکنده کارخانه سعید تولید کننده انواع دورکن ، پانتوگراف،کرنرزن،مکنده کارخانه سعید تولید کننده انواع دورکن ، پانتوگراف،کرنرزن،مکنده کارخانه سعید تولید کننده انواع دورکن ، پانتوگراف،کرنرزن،مکنده کارخانه سعید تولید کننده انواع دورکن ، پانتوگراف،کرنرزن،مکنده کارخانه سعید تولید کننده انواع دورکن ، پانتوگراف،کرنرزن،مکنده کارخانه سعید تولید کننده انواع دورکن ، پانتوگراف،کرنرزن،مکنده پانتوگراف سعید کرنرزن سعید دورکن سعید مکنده سعید کارخانه سعید تولید کننده انواع دورکن،پانتوگراف،کرنرزن،مکنده کارخانه سعید تولید کننده انواع دورکن،پانتوگراف،کرنرزن،مکنده کارخانه سعید تولید کننده انواع دورکن،پانتوگراف،کرنرزن،مکنده کارخانه سعید تولید کننده انواع دورکن،پانتوگراف،کرنرزن،مکنده کارخانه سعید تولید کننده انواع دورکن،پانتوگراف،کرنرزن،مکنده کارخانه سعید تولید کننده انواع دورکن،پانتوگراف،کرنرزن،مکنده نمایی از خط تولید دورکن سعید کارخانه سعید تولید کننده انواع دورکن،پانتوگراف،کرنرزن،مکنده کارخانه سعید تولید کننده انواع دورکن،پانتوگراف،کرنرزن،مکنده کارخانه سعید تولید کننده انواع دورکن،پانتوگراف،کرنرزن،مکنده کارخانه سعید تولید کننده انواع دورکن،پانتوگراف،کرنرزن،مکنده کارخانه سعید تولید کننده انواع دورکن،پانتوگراف،کرنرزن،مکنده فروش انواع دورکن های سعید در ابعاد مختلف ۱ ۲۰ریل واگنی ۲ ۲۰ ریل واگنی ۳متر ریل واگنی ۳ ۸۰ریل واگنی دارای قابلیت زاویه۹۰و ۴۵ تکفاز و سه فاز فروش کرنرزن و کپی تراش ومکنده با گارانتی ضمانت حق تست کارخانه سعید تولید کننده انواع دورکن،پانتوگراف،کرنرزن،مکنده کارخانه سعید تولید کننده انواع دورکن،پانتوگراف،کرنرزن،مکنده کارخانه سعید تولید کننده انواع دورکن،پانتوگراف،کرنرزن،مکنده کارخانه سعید تولید کننده انواع دورکن،پانتوگراف،کرنرزن،مکنده کارخانه سعید تولید کننده انواع دورکن،پانتوگراف،کرنرزن،مکنده کارخانه سعید تولید کننده انواع دورکن،پانتوگراف،کرنرزن،مکنده دورکن کارکرده ۱۲۰سعید موجود میباشد کارخانه سعید تولید کننده انواع دورکن،پانتوگراف،کرنرزن،مکنده مکنده سعید کارخانه سعید تولید کننده انواع دورکن،پانتوگراف،کرنرزن،مکنده کارخانه سعید تولید کننده انواع دورکن،پانتوگراف،کرنرزن،مکنده کارخانه سعید تولید کننده انواع دورکن،پانتوگراف،کرنرزن،مکنده دور کن ۱ ۲۰ دارای قابلیت زاویه ۴۵ و تیغه بالا و پایین برق تکفاز و سه فاز ماشین سازی سعید تولید کننده انواع دورکن کرنر زن پانتوگراف مکنده دوقلو ️ ➖فروش انواع دورکن های کارخانه سعید در ابعاد مختلف ۱ ۲۰ ریل واگنی ۲ ۲۰ریل واگنی ۳متر ریل واگنی ۳ ۸۰ریل واگنی دارای زاویه ۹۰ و۴۵ تکفاز وسه فاز فروش کرنر زن وکپی تراش و مکنده با گارانتی ضمانت حق تست دور کن در ابعاد ، ، ، متر ماشین سازی سعید تولید کننده انواع دورکن کرنر زن پانتوگراف مکنده دوقلو ️ ➖فروش انواع دورکن های کارخانه سعید در ابعاد مختلف ۱ ۲۰ ریل واگنی ۲ ۲۰ریل واگنی ۳متر ریل واگنی ۳ ۸۰ریل واگنی دارای زاویه ۹۰ و۴۵ تکفاز وسه فاز فروش کرنر زن وکپی تراش و مکنده با گارانتی ضمانت حق تست ماشین سازی سعید تولید کننده انواع دورکن کرنر زن پانتوگراف مکنده دوقلو ️ ➖فروش انواع دورکن های کارخانه سعید در ابعاد مختلف ۱ ۲۰ ریل واگنی ۲ ۲۰ریل واگنی ۳متر ریل واگنی ۳ ۸۰ریل واگنی دارای زاویه ۹۰ و۴۵ تکفاز وسه فاز فروش کرنر زن وکپی تراش و مکنده با گارانتی ضمانت حق تست ماشین سازی سعید تولید کننده انواع دورکن کرنر زن پانتوگراف مکنده دوقلو ️ ➖فروش انواع دورکن های کارخانه سعید در ابعاد مختلف ۱ ۲۰ ریل واگنی ۲ ۲۰ریل واگنی ۳متر ریل واگنی ۳ ۸۰ریل واگنی دارای زاویه ۹۰ و۴۵ تکفاز وسه فاز فروش کرنر زن وکپی تراش و مکنده با گارانتی ضمانت حق تست ماشین سازی سعید تولید کننده انواع دورکن کرنر زن پانتوگراف مکنده دوقلو ️ ➖فروش انواع دورکن های کارخانه سعید در ابعاد مختلف ۱ ۲۰ ریل واگنی ۲ ۲۰ریل واگنی ۳متر ریل واگنی ۳ ۸۰ریل واگنی دارای زاویه ۹۰ و۴۵ تکفاز وسه فاز فروش کرنر زن وکپی تراش و مکنده با گارانتی ضمانت حق تست ماشین سازی سعید تولید کننده انواع دورکن کرنر زن پانتوگراف مکنده دوقلو ️ ➖فروش انواع دورکن های کارخانه سعید در ابعاد مختلف ۱ ۲۰ ریل واگنی ۲ ۲۰ریل واگنی ۳متر ریل واگنی ۳ ۸۰ریل واگنی دارای زاویه ۹۰ و۴۵ تکفاز وسه فاز فروش کرنر زن وکپی تراش و مکنده با گارانتی ضمانت حق تست ماشین سازی سعید تولید کننده انواع دورکن کرنر زن پانتوگراف مکنده دوقلو ️ ➖فروش انواع دورکن های کارخانه سعید در ابعاد مختلف ۱ ۲۰ ریل واگنی ۲ ۲۰ریل واگنی ۳متر ریل واگنی ۳ ۸۰ریل واگنی دارای زاویه ۹۰ و۴۵ تکفاز وسه فاز فروش کرنر زن وکپی تراش و مکنده با گارانتی ضمانت حق تست ماشین سازی سعید تولید کننده انواع دورکن کرنر زن پانتوگراف مکنده دوقلو ️ ➖فروش انواع دورکن های کارخانه سعید در ابعاد مختلف ۱ ۲۰ ریل واگنی ۲ ۲۰ریل واگنی ۳متر ریل واگنی ۳ ۸۰ریل واگنی دارای زاویه ۹۰ و۴۵ تکفاز وسه فاز فروش کرنر زن وکپی تراش و مکنده با گارانتی ضمانت حق تست ماشین سازی سعید تولید کننده انواع دورکن کرنر زن پانتوگراف مکنده دوقلو ️ ➖فروش انواع دورکن های کارخانه سعید در ابعاد مختلف ۱ ۲۰ ریل واگنی ۲ ۲۰ریل واگنی ۳متر ریل واگنی ۳ ۸۰ریل واگنی دارای زاویه ۹۰ و۴۵ تکفاز وسه فاز فروش کرنر زن وکپی تراش و مکنده با گارانتی ضمانت حق تست ️ ماشین سازی سعید تولید کننده انواع دورکن کرنر زن پانتوگراف مکنده دوقلو ️ ➖فروش انواع دورکن های کارخانه سعید در ابعاد مختلف ۱ ۲۰ ریل واگنی ۲ ۲۰ریل واگنی ۳متر ریل واگنی ۳ ۸۰ریل واگنی دارای زاویه ۹۰ و۴۵ تکفاز وسه فاز فروش کرنر زن وکپی تراش و مکنده با گارانتی ضمانت حق تست ️ ماشین سازی سعید تولید کننده انواع دورکن کرنر زن پانتوگراف مکنده دوقلو ️ ➖فروش انواع دورکن های کارخانه سعید در ابعاد مختلف ۱ ۲۰ ریل واگنی ۲ ۲۰ریل واگنی ۳متر ریل واگنی ۳ ۸۰ریل واگنی دارای زاویه ۹۰ و۴۵ تکفاز وسه فاز فروش کرنر زن وکپی تراش و مکنده با گارانتی ضمانت حق تست ️ ماشین سازی سعید تولید کننده انواع دورکن کرنر زن پانتوگراف مکنده دوقلو ️ ➖فروش انواع دورکن های کارخانه سعید در ابعاد مختلف ۱ ۲۰ ریل واگنی ۲ ۲۰ریل واگنی ۳متر ریل واگنی ۳ ۸۰ریل واگنی دارای زاویه ۹۰ و۴۵ تکفاز وسه فاز فروش کرنر زن وکپی تراش و مکنده با گارانتی ضمانت حق تست ️ ماشین سازی سعید تولید کننده انواع دورکن کرنر زن پانتوگراف مکنده دوقلو ️ ➖فروش انواع دورکن های کارخانه سعید در ابعاد مختلف ۱ ۲۰ ریل واگنی ۲ ۲۰ریل واگنی ۳متر ریل واگنی ۳ ۸۰ریل واگنی دارای زاویه ۹۰ و۴۵ تکفاز وسه فاز فروش کرنر زن وکپی تراش و مکنده با گارانتی ضمانت حق تست کارخانه سعید تولید کننده انواع دورکن،کرنر زن، پانتوگراف،مکنده فروش انواع دورکن های سعید در ابعاد مختلف ۱ ۲۰ریل واگنی ۲ ۲۰ ریل واگنی ۳متر ریل واگنی ۳ ۸۰ریل واگنی دارای قابلیت زاویه۹۰و ۴۵ تکفاز و سه فاز فروش کرنرزن و کپی تراش ومکنده با گارانتی ضمانت حق تست دور کن ۳۸۰ پایون مدل ????️مشخصات ????️این مدل دور کن پایون قادر است در زاویه ۹۰ درجه تا ۷۵ درجه و در زاویه ۴۵ درجه تا ۵۵ میلیمتر برش ایجاد نماید همچنین این دور کن دارای بدن یکپارچه و سنگین است که این نیز در لرزش کمتر دستگاه بسیار موثر است ????️این مدل دارای ریل واگنی و نمایشگر زاویه بصورت دیجیتال می باشد ????️دارای سیستم روغن کاری و تنظیم ارتفاع ، زاویه و گونیا بصورت دستی ????کارخانه سعید تولید کننده انواع دورکن،کرنر زن، پانتوگراف،مکنده ، قطع کن???? فروش انواع دورکن های سعید در ابعاد مختلف ۱ ۲۰ریل واگنی ۲ ۲۰ ریل واگنی ۳متر ریل واگنی ۳ ۸۰ریل واگنی دارای قابلیت زاویه۹۰و ۴۵ تکفاز و سه فاز فروش کرنرزن و کپی تراش ومکنده با گارانتی ضمانت حق تست مکنده هواسازان تک قلو و دوقلو تک فاز و سه فاز سه فاز با دینام ۵ ۵ اسب دور کن ۳۲۰ پایون  بالا پایین برقی ریل واگنی  دینام ۷ ۵ اسب سه فاز  مدل ۲۰۱۶ فروش انواع دورکن های سعید در ابعاد مختلف ۱ ۲۰ریل واگنی ۲ ۲۰ ریل واگنی ۳متر ریل واگنی ۳ ۸۰ریل واگنی دارای قابلیت زاویه۹۰و ۴۵ تکفاز و سه فاز کارخانه سعید تولید کننده انواع دورکن،کرنر زن،کپی تراش پانتو گراف ،مکنده،قطع کن فروش انواع دورکن های سعید در ابعاد مختلف ۱ ۲۰ریل واگنی ۲ ۲۰ ریل واگنی ۳متر ریل واگنی ۳ ۸۰ریل واگنی دارای قابلیت زاویه۹۰و ۴۵ تکفاز و سه فاز فروش کرنرزن و کپی تراش ومکنده با گارانتی ضمانت حق تست ????کارخانه سعید تولید کننده انواع دورکن،کرنر زن، پانتوگراف،مکنده???? قطع کن سعید فروش انواع دورکن های سعید در ابعاد مختلف ۱ ۲۰ریل واگنی ۲ ۲۰ ریل واگنی ۳متر ریل واگنی ۳ ۸۰ریل واگنی دارای قابلیت زاویه۹۰و ۴۵ تکفاز و سه فاز فروش کرنرزن و کپی تراش ومکنده با گارانتی ضمانت حق تست کارخانه سعید تولید کننده انواع دورکن،کرنر زن،کپی تراش پانتو گراف ،مکنده فروش انواع دورکن های سعید در ابعاد مختلف ۱ ۲۰ریل واگنی ۲ ۲۰ ریل واگنی ۳متر ریل واگنی ۳ ۸۰ریل واگنی دارای قابلیت زاویه۹۰و ۴۵ تکفاز و سه فاز فروش کرنرزن و کپی تراش ومکنده با گارانتی ضمانت حق تست پانتوگراف ۳کله دست دوم کارخانه سعید تولید کننده انواع دورکن،کرنر زن،کپی تراش پانتو گراف ،مکنده فروش انواع دورکن های سعید در ابعاد مختلف ۱ ۲۰ریل واگنی ۲ ۲۰ ریل واگنی ۳متر ریل واگنی ۳ ۸۰ریل واگنی دارای قابلیت زاویه۹۰و ۴۵ تکفاز و سه فاز فروش کرنرزن و کپی تراش ومکنده با گارانتی ضمانت حق تست ماشین سازی سعید تولید کننده انواع دورکن،کرنر زن،کپی تراش پانتو گراف ،مکنده فروش انواع دورکن های سعید در ابعاد مختلف ۱ ۲۰ریل واگنی ۲ ۲۰ ریل واگنی ۳متر ریل واگنی ۳ ۸۰ریل واگنی دارای قابلیت زاویه۹۰و ۴۵ تکفاز و سه فاز فروش کرنرزن و کپی تراش ومکنده با گارانتی ضمانت حق تست ماشین سازی سعید تولید کننده انواع دورکن،کرنر زن،کپی تراش پانتو گراف ،مکنده فروش انواع دورکن های سعید در ابعاد مختلف ۱ ۲۰ریل واگنی ۲ ۲۰ ریل واگنی ۳متر ریل واگنی ۳ ۸۰ریل واگنی دارای قابلیت زاویه۹۰و ۴۵ تکفاز و سه فاز فروش کرنرزن و کپی تراش ومکنده با گارانتی ضمانت حق تست ماشین سازی سعید تولید کننده انواع دورکن،کرنر زن،کپی تراش پانتو گراف ،مکنده فروش انواع دورکن های سعید در ابعاد مختلف ۱ ۲۰ریل واگنی ۲ ۲۰ ریل واگنی ۳متر ریل واگنی ۳ ۸۰ریل واگنی دارای قابلیت زاویه۹۰و ۴۵ تکفاز و سه فاز فروش کرنرزن و کپی تراش ومکنده با گارانتی ضمانت حق تست دستگاه دورکن دستگاه دورکن،یک ابزار برشی بسیار پر کاربرد در کارگاه ها و کارخانجات مرتبط با صنایع چوب و ام دی اف و مصنوعات چوبی و پی وی سی می باشد دستگاه دورکن دارای یک تیغ اره می باشد که برش را انجام می دهد به وسیله دستگاه دورکن می توان برش های مستقیم و زاویه دار را انجام داد در واقع محدودیتی در برش ندارد از نظر ابعاد نیز محدودیتی برای قطعات وجود ندارد و می تواند قطعات کوچک تا قطعات بزرگ و خیلی بزرگ را شامل شود دستگاه دور کن برش قطعات را به صورت تک ورق انجام می دهد،قطعه مورد نظر روی ریل دستگاه دورکن قرار می گیرد و از روی تیغ اره به وسیله کاربر حرکت داده می شود تا برش در قسمت مورد نظر انجام شود مهم ترین ویژگی های دورکن،که آن را به یک ابزار کاربردی در صنایع چوب تبدیل کرده می توان به موارد زیر اشاره کرد برش دقیق و سریع عملکرد ساده و دقیق بدون نیاز به مهارت و تخصص خاص اپراتوری آسان و استهلاک پایین دستگاه دورکن ها بر اساس مولفه های مختلف دسته بندی می شوند دسته بندی کلی،دو نوع دستی و اتوماتیک می باشد در دورکن دستی تمامی تنظیمات به صورت دستی انجام می شود اما در نوع اتوماتیک،تمامی تنظیمات به وسیله اتوماتیک و از طریق یک صفحه نمایشگر انجام می شود دستگاه کرنر زن همانطور که میدانید بطور معمول عرض نوارهای پوشاننده لبه کمی بزرگتر از خود پانلها است برای برش این مقدار اضافه از کرنرزن استفاده می‌شود دستگاه کرنرزن معمولا در دستگاه های لبه چسبان اتوماتیک به عنوان یک ایستگاه برای لبه چسبانی وجود دارد ایستگاه کرنرزن برای از بین بردن لبه اضافی نوار پی وی سی و هم سطح کردن آن با سطع ام دی اف به کار میرود به مدیریت علیرضا عبدیها عرضه کننده ماشین آلات صنعتی در تهران خرید و فروش ماشین آلات صنعتی ماشین سازی سعید در تهران ماشین سازی سعید در تهران خرید و فروش ماشین آلات صنایع چوبی نو و دست دوم  صنایع چوبی ماشین آلات صنایع چوبی  قیمت ماشین آلات صنایع چوبی دورکن سعید دورکن ریل واگنی دورکن پایون لبه چسبان پی وی سی سی ان سی مکنده کرنر زن اره فلکه سه کاره کرنر زن برند سعید پانتوگراف برند سعید چوب افرا چوب بلوط کارگاه چوب کارگاه میخ کوب منگه کوب

درباره مدیریت

ساعات کاری

ساعات کاری این مجموعه در شرایط عادی به شکل رو به رو ست شنبه الی یکشنبه الی دوشنبه الی سه شنبه الی چهارشنبه الی پنجشنبه الی

راه های ارتباطی

تلفن بیشتر آدرس تهران ، شهرک صنعتی چهاردانگه ، خیابان هشتم، آلومینیوم کاران، پلاک ۲۰ لیست شماره های تماس لیست شماره های تماس بستن واتس‌آپ

گالری تصاویر

لیست قیمت

رویدادهای پیش رو

نقد و بررسی مشتریان

نگارش دیدگاه من دیدگاه من امتیازدهید قیمت کیفیت برخورد خدمات مکان نام و نام خانوادگی توضیحات ارسال دیدگاه انصراف

موقعیت مکانی

تهران ، شهرک صنعتی چهاردانگه ، خیابان هشتم، آلومینیوم کاران، پلاک ۲۰ نمایش موقعیت مکانی با گوگل مپ پیام پلیس فتا لطفا پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه ، از صحت کالا یا خدمات ارائه شده ، به صورت حضوری اطمینان حاصل فرمایید آمار آمار تفصیلی  کاربر آنلاین بازدید امروز بازدید دیروز بازدید هفته جاری بازدید ماه جاری بازدید سال جاری بازدید کل دسترسی سریع از طریق آدرس سایت اطلاعات تماس تهران ، شهرک صنعتی چهاردانگه ، خیابان هشتم، آلومینیوم کاران، پلاک ۲۰ دانلود اپلیکیشن مدیریت زمات کلیه حقوق این سایت متعلق به خرید و فروش ماشین آلات صنعتی نو و دست دوم ماشین سازی سعید در تهران می باشد کد زمات آمار تفصیلی سایت خرید و فروش ماشین آلات صنعتی نو و دست دوم ماشین سازی سعید در تهران آمار تفصیلی بستن تماس آدرس اینستاگرام واتس‌آپ
دستگاه ها
دستگاه کرنرزن

دستگاه کرنرزن مدل Rpc401

Corner Making Machine
دستگاه گازور زن

دستگاه گازور زن مدل RGM202

Forstner Drill Machine
دستگاه گازور زن پنوماتیک

دستگاه گازور زن پنوماتیک

Pneumatique Forstner Drill Machine
دستگاه پایه دریل

دستگاه پایه دریل

Drill Base Machine
دستگاه اره قطع کن

دستگاه اره قطع کن

Cut-off Saw
دستگاه مکنده

دستگاه مکنده

Suction Machine
دستگاه کرنرزن
دستگاه اره قطع کن
دستگاه مکنده
دستگاه پایه دریل