عاملیت فروش
پدیریش نمایندگی دستگاه های تولیدی

رز ماشین نمایندگی فعال از سراسر کشور می پذیرد.
مجموعه های فروشگاهی ابزار، نمایندگی های برندهای دستگاه های کارگاهی و تولیدی می توانند جهت پاسخگویی به تقاضای مشتریان خود و ارائه با اطمینان و با کیفیت دستگاه ها از محصولات گروه صنعتی رز ماشین استفاده کنند.

مرکز پخش تهران
02166961456 - 02166954317